Dom Charbielin - wina z CharbielinaDom Charbielin - wina z Charbielina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu organizację zakładu przetwórstwa winogron i produkcji wina w miejscowości Charbielin przez przedsiębiorstwo Winnice Charbielin – Spółdzielnia poprzez przebudowę budynków gospodarczych na wytwórnię win oraz instalację innowacyjnej linii technologicznej do przetwórstwa winogron i produkcji wina z zastosowaniem rozwiązań mających wpływ na ochronę klimatu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.